Beschrijving Service module

Omschrijving training:

Deze training is er op gericht de theorie aan te reiken waarmee de Service Module kan worden ingericht en waarmee duidelijk wordt hoe de Serviceprocessen lopen waarbij u op pragmatische wijze leert om deze kennis doeltreffend te vertalen naar de functionaliteit van Microsoft Dynamics NAV 2015.

Doelgroep:

Microsoft Dynamics NAV Functional Consultants, Service Managers en Gebruikers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en gebruik van de Service Module.

Omschrijving training:

Door middel van theorie en praktijk krijgt de cursist inzicht in de toegevoegde waarde van de Service Module.

Allereerst wordt stilgestaan bij het inrichten van de stamgegevens en worden alle basisbegrippen uitvoerig toegelicht. Vervolgens worden de processtappen en hun mogelijkheden van deze module in logische volgorde behandeld en afgewisseld door middel van opdrachten zodat de cursist zelf wordt uitgedaagd het geleerde meteen in de praktijk te brengen.

De essentie van service items, servicecontracten en serviceorders komen uitgebreid aan bod en ook het verdelen van serviceorders en het plannen van servicemonteurs wordt uitgebreid toegelicht.

Voorkennis:

Basis kennis Microsoft Dynamics NAV 2015

Trainingsprogramma:

 1. Basiskennis Service Korte algemene theoretische uitleg van Service Duurt een ½ dag
 2. Hoe wordt de theorie vertaald in NAV Duurt 1 dag
 3. Service Management
 4. Inrichten stamgegevens
 5. Planning en verzending
 6. Service Contract Management
 7. Service Item Management
 8. Service Order Management
 • artikelen (materialen)
 • resource (mens en machine)
 • kostensoorten
 1. Service Factuur Management
 2. Service Prijs Management
 3. Uitleg over het gebruik van de rapportage, waarbij vooral de interpretatie van de probleemrapportage uitvoerig aan bod komt, het uitwerken van een aantal praktijkvoorbeelden en ruimte voor het beantwoorden van vragen. Duurt ½ dag.

 

Leerdoel:

De training heeft als doel de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheid te geven in de basis serviceprocessen van Microsoft Dynamics NAV 2015 en deze te managen.

De cursist zal daarna bekend zijn met:

– De inrichting van de Service Module

– De service artikelen

– De service contracten en -orders

– De resources en kostensoorten

– Het werken met servicecontracten, -orders en -facturen

– Het verdelen van serviceorders over de servicemonteurs met bijbehorende taakplanning

– De inrichting van de probleemrapportage en het gebruik hiervan

Duur / opzet training: 2 dagen

Laat een reactie achter

vereist